Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

panickiller
21:21
0679 5073 390
Reposted fromzenibyja zenibyja viaanorexianervosa anorexianervosa
panickiller
21:21
2306 a7c9 390
panickiller
21:20
8145 3acf 390
Reposted fromwetryagain wetryagain vialabellavita labellavita

May 24 2015

panickiller
20:25
0307 3137 390
panickiller
20:24
chciałabym Cię teraz zobaczyć.
— 00:19
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
panickiller
20:24
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Reposted fromawakened awakened viaadriannak adriannak
20:20
6344 ff1a 390
20:20

chcę kogoś kto nie będzie się bał pisać pierwszy po kłótni, że tęskni i nie chce żyć beze mnie

panickiller
20:19
panickiller
20:13
9560 da87 390
Reposted fromNicinic Nicinic viaconfusedgirl confusedgirl
panickiller
20:11
Nagle tak cicho zrobiło się w moim świecie bez Ciebie...
— J. L. Wiśniewski "Samotność w sieci"
panickiller
20:11
Rozum wie, że już się nie odezwiesz. A serce i tak łudzi się, że zatęsknisz. 

panickiller
20:11
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
Reposted fromDjana Djana viayoungheartsrunfree youngheartsrunfree

May 20 2015

panickiller
21:00
panickiller
20:58
4950 8029 390
...M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
panickiller
20:57
Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.
panickiller
20:57
panickiller
20:55
panickiller
20:49
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym cię oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover – Losing Hope
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
panickiller
20:46
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...